Skomo 2005 S. Aarstrand
SIRKELINE OMPLASSERING
Salbuen 2005 Eva Ditlefsen
Sirkeline Omplassering
Batt'n

Navn                        
Kjønn                        
Beskrivelse                
Forsvunnet                
Tidspunkt
Ta kontakt


Batt`n
Hunnkatt, Sterilisert
Theecolour, Spesielt ansikt
Skomovik - Brønnøysund
Forsvunnet  slutten av oktober i 2004

Finnerlønn


Eva  95 138 128