Skomo 2005 S. Aarstrand
Kaptein Knirk                10.9.05

Marius har skiftet navn til 
Kaptein Knirk.
Er nå omplassert hos Terje Robert i Steinkjer. Han har virkelig funnet seg til rette og De trives veldig godt i lag.
Salbuen 2005 Eva Ditlefsen
Sirkeline Omplassering
SIRKELINE OMPLASSERING