Salbuen 2013 Eva Aarstrand
Sirkeline Omplassering
SIRKELINE OMPLASSERING
Hjelp oss å hjelpe!Sirkeline omplassering motar ikke offentlig støtte


Vi er derfor avhengig av gaver og sponsing fra både private og bedrifter for å skaffe penger til drift og vedlikehold av omplasseringen.


Hva vil pengene vil gå til?
Vi har mange faste utgifter som sterilisering og kastrering, vaksinering, mat , kattsand,
id merking, annonser og utstyr.
Noen av dyrene trenger også akutt medisinsk behandling når de kommer inn.


Husk folkens alle monner drar! !Vi er evig takknemmelig for all den støtten vi kan få!
 
Bedrifter eller private som vil gi et fast årlig bidrag, kan skape en forutsigbarhet som gjør mer langsiktige innsatser mulig.


Bedrifter vil om ønskelig bli profilert gjennom kunngjøring m.m. på vår nettside og på andre aktuelle måter.  


Redd en villkatt

Får vi støtte fra lokal befolkningen kunne man også ha fått satt i gang et tiltak for gjøre noe med den økende vill katt bestanden her i Brønnøysund.
Disse dyra lider nød og det blir ikke gjort noe med det fra kommunens side.
Hvis du vil gi penger spesielt til dette formålet er det bare å skrive det.
Siden jeg jobber hos veterinæren og dermed har gode folk i ryggen har jeg mulighet til å få gjort mye med litt støtte fra dere.
Tiltak som vil bli gjort er innfanging og avliving av skadende dyr, kastrering av friske slik at man hindrer ukontrollert avl.  

Gaver mottas med stor takk på konto nr: 0539 5223315

Eller om du har gaver i form av
utstyr kan du sende til adr:
Sirkeline Omplassering
v/Eva Aarstrand
Skomovik 8900 BrønnøysundEn stor takk til :


Salbuen 2013 Eva Aarstrand
Sirkeline Omplassering